VIG FUND je koncernovou společností VIENNA INSURANCE GROUP AG pojišťovací skupiny v Rakousku a střední a východní Evropě provozující svou činnost prostřednictvím dceřiných společností a poboček ve 30ti zemích regionu CEE a zaměstnávající více než 25 000 lidí. Společnost VIG A.G.  je veřejně obchodovatelná na rakouské burze cenných papírů.

VIG FUND se soustředí na akvizice a správu nemovitostí v regionu CEE se zaměřením na komerční nemovitosti (retail/kancelář) v prvotřídních lokalitách.

ESG strategie_

Ve VIG FUNDpřistupujeme k investicím do nemovitostí s ohledem na principy odpovědnosti.

ENVIRONMENT

Social

Governance

Naše vize_

Uvědomujeme si, že budovy mají zásadní dopad na životní prostředí a společnost. Věříme, že cesta k udržitelnějším nemovitostem nemusí nutně vést pouze přes novou výstavbu, ale spíše zaměření se na péči o stávající nemovitostní fond.

Náš přístup_

Naší strategií je získávat zavedené stávající budovy a neustále zlepšovat jejich výkonnost v souladu s požadavky ESG. Spolu se zlepšováním životního prostředí klademe velký důraz na sociální aspekty. Věříme, že přístup zaměřený na člověka vede k prosperujícím komunitám, udržitelným městům a zdravému životnímu prostředí.

Životní prostředí_

Neustále zavádíme funkční opatření ke zvýšení energetické účinnosti našich budov, snížení jejich uhlíkové stopy, optimalizaci využití vody a zdrojů a zvýšení biologické rozmanitosti.

NAŠE PRIORITY

ENERGIE

UHLÍKOVÁ STOPA

VODA A BIODIVERZITA

Naše opatření jsou v souladu s SDGs.(17 Cílů udržitelného rozvoje)

Sociální_

Společenská odpovědnost je nedílnou/neoddělitelnou součástí VIG. Chceme, aby naše budovy zůstaly otevřené a podporovaly místní komunity a zároveň splňovaly ty nejvyšší požadavky na zdraví a pohodu. Výběrem lokalit v blízkosti občanské vybavenosti, veřejné dopravy, cyklistických a pěších tras umožňujeme našim nájemníkům aktivně dojíždět, žít zdravým životním stylem a snižovat svou uhlíkovou stopu.

NAŠE PRIORITY

KVALITA VNITŘNÍHO

PROSTŘEDÍPŘÍSTUPNOSTKOMUNITNÍ

ANGAŽOVANOST

Naše opatření jsou v souladu s SDGs.

Řízení firmy_

Naše aktivity splňují nejen národní zákonné požadavky, ale jdou nad rámec. Snažíme se dosahovat nejlepších výsledků tím, že spolupracujeme s našimi nájemci, správci budov a nemovitostí a dodavateli. To zajistí, že všechny zúčastněné strany chápou naše environmentální a sociální cíle a přispívají k jejich plnění.

NAŠE PRIORITY

AKTIVNÍ ZAPOJENÍ

NÁJEMCŮEKOLOGICKÝ PŘÍSTUP a

MYŠLENÌ HLÁŠENÍ O UDRŽITELNOSTI

Naše opatření jsou v souladu s SDGs.(17 Cílů udržitelného rozvoje)

Certifikát Breeam

K pravidelnému hodnocení naší práce a dalšímu zlepšování našich aktiv používáme průmyslově uznávanou metodiku BREEAM-In-Use.